ReadyPlanet.com
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot

dot


กาโนไทยแลนด์
กาโนอินเตอร์เนชันแนล


เห็ดหลินจือรักษาโรคอะไรได้บ้าง

 1. สำหรับผู้มีสภาวะความดันโลหิตสูง คือลดระดับความดัน ทั้งช่วงระดับต่ำสุดและสูงสุด รักษาความดันโลหิตให้สม่ำเสมอ ป้องกันสภาวะความดันโลหิต ไม่ให้สภาพต่ำกว่าสภาวะปรกติ ไม่มีผลข้องเคียง ทำให้สภาพร่างกายดีขึ้น เช่น อาการปวดเมื่อยบริเวณหัวไหล่ วิงเวียนศรีษะ นอนไม่หลับ หัวใจสั่น และอื่นๆ

2. ผู้ที่มีสภาวะความดันต่ำ เป็นยาใช้ปรับสภาพร่างกายมึนศีรษะเช่น หงุดหงิดหลังตื่นนอน เมื่อยหลัง ตึงไหล่ เฉื่อยชา มือเท้าเย็น หัวใจสั่น หายใจขัด วิงเวียน โลหิตจาง นอนไม่หลับ และอื่นๆ เพื่อปรับความดันโลหิตให้สูงอยู่ในสภาวะปรกติ
3. อาการหลังหมดระดูของหญิงและอาการทางประสาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน และความไม่เป็นระเบียบของระบบประสาทอัตโนมัติ มักพบในผู้หญิงซึ่งมีอาการต่างๆ ดังต่อไปนี้ เช่น ปวดศีรษะ วิงเวียน หูอื้อ หน้าแดง หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย นอนไม่หลับ หัวใจสั่น เหงื่อออกมาก ปวดเมื่อยหัวไหล่ มือเท้าเย็น ตึงไหล่ ความดันโลหิตไม่สม่ำเสมอ และอื่นๆ อาการเหล่านี้สามารถรักษาให้ดีขึ้นด้วยหลินจือ
4.โรคบวมน้ำ โรคนี้มีสาเหตุ
มาจากไตอักเสบ การขาดวิตามินบี1 โรคหัวใจ โรคกระเพาะอาหาร วัณโรคในปอด อาการที่เป็นคือ โรคบวมน้ำ ปวดศีรษะ มึนงง เหนื่อย เพลีย เมื่อยล้า มีอาการทางประสาท ปวดข้อ อาการเหล่านี้จะดีขึ้น รวมทั้งการขับถ่ายปัสสาวะจะดีขึ้นด้วยหลินจือ
5. ผลกระทบจากการหมดสติ ซึ่งจะมี
ผลทำให้สมองส่วนหน้าฉีกขาดและเกิดการคั่งของเลือดในเยื่อหุ้มสมอง ต่อจากนั้นจะเกิดอาการช้ำที่มือและเท้า พูดไม่ชัด ตาพร่า เป็นต้น อาการจะดีขึ้นหากใช้หลินจือ
6. โรคตับ หลินจือจะมีผลต่อโรคตับ ทั้งระงับ CRONIC และ ACUTE HEPATITIS ซึ่งดูได้จากค่า GTO, GPT,g-GIP หรือ ALP ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึ
งสภาวะการทำงานของตับว่า ปรกติขึ้นอย่างรวดเร็ว อาการต่อเนื่องจากโรคตับ เช่น เมื่อยล้า เบื่ออาหารจะดีขึ้น     
7. มะเร็ง การใช้หลินจือรั
กษาโรคมะเร็งหลังผ่าตัดร่วมกับสารต่อต้านมะเร็งอื่นหรือร่วมกับการรักษาด้วยการฉายรังสี จะขจัดอาการข้างเคียงและรักษาอาการของมะเร็งโดยตรง การปรับปริมาณการใช้หลินจือ จะเพิ่มภูมิต้านทานมะเร็งให้สูงขึ้น 
8. โรคภูมิแพ้  ให้ผลดีในกรณีของอาการแพ้ที่
แสดงอาการทางจมูก และหลอดลม เป็นต้น โดยพบว่าได้เพิ่มปริมาณ IGIE ซึ่งแสดงถึงการมีลักษณะของภูมิต้านทานดีขึ้น
9. การป้องกันและการฟื้นสภาพจากโรคการอุดตันหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ ช่วยให้มีการฟื้นสภาพจากอาการความดันซึ่งเกิดจากมีระดับของ TRIGLYCERRIDE, CHOLESTEROL และ b-LIPOPROTEIN สูง  ช่วยให้ฟื้นสภาพจาก TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK ซึ่งมีอาการผิดปรกติในการพูด สายตา ไร้สติ เป็นต้น ช่วยให้มีการฟื้นสภาพจากอาการหัวใจวายระยะเริ่มแรก
10. HEMORRHOIDS (ริดสีดวงทวาร) และปวดเอวในสตรี
11. เบาหวาน อาการล้า กระหาย เวียนหัว ตามัว ถ่ายบ่อย บวม เป็นอาการที่เกิดจากเบาหวาน หลิ
นจือสามารถลดน้ำตาลในปัสสาวะ ฟื้นสภาพจากอาการเบาหวานอย่างรวดเร็ว หากว่าอาการดังกล่าวไม่รุนแรงมากนัก
12. แผลในกระเพาะและลำไส้ สาเหตุหลั
กของแผลดังกล่าวเกิดจากความเครียด ทำงานเกินเวลา ไม่สม่ำเสมอ อาการปวดท้องเมื่อหิว (แผลในลำไส้) หรือหลังอาหาร (แผลในกระเพาะ) จะบรรเทาลง แล้วเพิ่มการเจริญอาหารขึ้น
13. โรค AUTO-IMMUNE (COLLAGEN DISEASE) อาการปวด, ปวดตามข้อบรรเทาได้ หากได้รับการรักษาโดยการกินหลิ
นจือเป็นระยะเวลานานพอสมควร
14. ผลดีต่อระบบทางเดินโลหิต เป็
นผลดีต่อระบบทางเดินโลหิต ทำให้การทำงานของหัวใจดีขึ้น สม่ำเสมอ เมื่อดูจากกราฟการทำงานของหัวใจ รักษาระบบการไหลเวียนของโลหิต โดยเฉพาะที่ไปเลี้ยงหัวใจ รักษาระดับความดันโลหิต
15. ผลต่อระบบประสาท มีผลปรับระบบภู
มิต้านทาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท
16. การขับถ่ายปัสสาวะ ให้
ผลการทดลองในคนเช่นเดียวกับที่ทดลองในสุนัข
17. ยับยั้งการเกิดเลือดจับก้อนแข็งและยับยั้งการเกิด FIBRINOLYSIS มีการยับยั้งการเกิดตะกอนแข็งตัวของเศษเลือด รักษาสภาพผนังเซลส์เม็ดเลือดแดง ป้องกันและรักษาการอุดตันของหลอดโลหิตเลี้ยงหัวใจ
18. ผลของหลินจือต่อ EXPERIMENTAL HEPATITISมีการทดลองเกี่ยวกั
บโรคตับ อันเกิดจาก CC14 ในหนูพบว่า อาการทางโรคตับดังกล่าวลดลงเมื่อใช้หลินจือ ซึ่งเห็นได้จากค่า GOT และ GPT ในไขมันของตับ
19. อาการต่อต้านเนื้องอก พบว่า เมื่อใช้หลินจือ สามารถยับยั้
งและรักษาอาการเกิดก้อนเนื้อร้าย SACROMA 180
20. ผลต่อโรค HYPOXIA (โรคขาดออกซิเจนในเนื้อเยื่อร่
างกาย) เพิ่มการต่อต้านของHYPOXIA และป้องกันผลจากการทำงานเฉื่อยของกล้ามเนื้อหัวใจจาก HYPOXIA
21. ผลต่อต่อมหมวกไต ฟื้
นสภาพการทำงานของต่อมหมวกไต และเพิ่มประสิทธิภาพของ STEROIDHOMONE
22. ผลต่อการลดไขมันในหนูอ้วน HYPERLIPERMIC RAT พบว่าโคเลสเตอรอล TRIGLYCERRIDE และ b-LIPOPROTEIN ในเลือดหนูกลับสู่สภาพปรกติหลั
งกินหลินจือ 
23. ผลต่อ NONSPECIFIC IMMUINE ACTIVITYเพิ่มการกระตุ้นให้ MACROPHAGES ซึ่งเป็นเซลส์ฆ่าเชื้
อโรคตามธรรมชาติให้ทำงานได้ดีขึ้น ได้รับการยืนยันในหนูที่มี KUPFFER CELLS เพิ่มขึ้นเมื่อได้รับเห็ดนี้
24. การกระตุ้นให้สร้าง  INTERFERON มากขึ้น หลังจากฉีดสารสกั
ดจากเห็ดเข้าเลือดหนู 20 ชั่วโมง พบว่า INTERFERON เพิ่มในหนูกว่า 20 เท่า ดังนั้นจึงมีการยับยั้งไวรัส ต่อต้านการเกิดเนื้องอกร้าย และยับยั้งการเกิดโรค AUTO-IMMUNE ได้ดีขึ้น
25. ผลต่อการต่อต้านภูมิแพ้ การหลั่งสารฮีสตามีนจาก MAST CELLS ถูกยับยั้ง มิใช่เกิดจากลักษณะการรักษาแบบ ANTI-HISTAMINE แต่เป็นการรักษาในลักษณะ RADICAL (เข้าถึงรากฐานแห่งการเป็นภูมิแพ้)
26. ผลต่อทางเดินอาหาร  การไอ หลอดลมอักเสบ รักษาได้ในสัตว์ ดังนั้น อาการหลอดลมอักเสบร้ายแรงในคนก็
น่าจะรักษาได้ด้วยวิธีการใช้หลินจือเช่นเดียวกัน
27. การรักษาใน INSULIN-IKI  ACTION ฮอร์โมน เช่น  ADRENARIN  หรือ  ACTH จะชักนำให้หลั่ง FATTY ACID จากเซลส์ไขมัน เมื่อขาดอินซูลิน อย่างไรก็ตาม การหลั่ง FATTY ACID นี้ ถูกยับยั้งได้เมื่อให้หลินจือ 
FATTY ACID ที่หลั่งออกมาจะถูกนำไปยังตับและถูกสร้างอีกครั้งให้เป็นโคเลสเตอรอลและ TRIGLYCERIDES จากนั้นจะเปลี่ยนเข้ากระแสโลหิต ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของเส้นเลือดหัวใจอุดตัน  จากการทดลองได้พบว่า การป้องกันการเกิดเส้นเลือดหัวใจอุดตัน ลดอัตราความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนในคนไข้เบาหวาน และมีประสิทธิภาพดีในโรคที่เกิดจากความผิดปรกติของเมตาโบริซึ่มอื่นๆ
ข้อมูลหลินจือกาโนกับโรคต่างๆ

เห็ดหลินจือกับโรควัยทอง
ประโยชน์ของหลินจือแดง 40 ข้อ
การทำงานของหลินจือกับโรค
ผลวิจัยพบ “เห็ดหลินจือ” มีสารยับยั้งเซลล์มะเร็ง
เห็ดหลินจือกับโรคเอดส์โดยเภสัชกร
เห็ดหลินจือกับโรคตับ
เบาหวานกับหลินจือ article
หลินจือช่วยโรคไตได้อย่างไร
หลินจือกับโรคภูมิเพี้ยน SLE
การศึกษาหลินจือกับเส้นเลือดสมองตีบ
หลินจือกับสมรรถภาพทางเพศ
หลินจือกับโรคภูมิแพ้ article
เห็ดหลินจือกับโรคความดันโลหิตสูง
เห็ดหลินจือกับโรคหลอดเลือด หัวใจ
หลินจือต้านมะเร็ง article
หลินจือกับความสวยงาม เสริมโหงวเฮ้ง
หลินจือกับกระบวนการเผาผลาญอาหาร
เห็ดหลินจือช่วยการทำงานตับตามการแพทย์แผนจีน
การศึกษาเรื่องเห็ดหลินจือกับโรคไต
งานวิจัยเรื่องเห็ดหลินจือกับโรคตับอักเสบ
การทำงานของหลินจือกับโรคเอดส์ article
งานวิจัยเห็ดหลินจือช่วยเรื่องความดัน
เห็ดหลินจือกับโรคเกาท์
ทฤษฎีการล้างพิษของเห็ดหลินจือCopyright © 2012 All Rights Reserved

บริษัท กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 50/9   ซอยวิภาวดีรังสิต 38  แขวง : ลาดยาว
เขต :  จตุจักร จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10900
มือถือ :  0629462392
อีเมล : kimgano@gmail.com
เว็บไซต์ : www.ganosmile.com