ReadyPlanet.com
dot dot
เห็ดหลินจือกับแพทย์แผนปัจจุบัน

  คนยุคใหม่  มีเรื่องกลุ้มใจอะไรบ้าง?  มีความต้องการสิ่งใด?

 ปัญหาของคนยุคใหม่-ต้องการหาคำตอบรวดเร็วทันใจที่สุด  นั่นก็คือปัญหาการทำลายสภาพแวดล้อมอันสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าของโลกแห่งยุคโลกาภิวัตน์   ความก้าวหน้าทางอารยะธรรมที่รุดหน้าอย่างรวดเร็ว  อันมีผลสืบเนื่องต่อกันมาจนเกิดการกระทบต่อปัญหาสุขภาพอย่างเลวร้ายยิ่งกว่ายุคใดใดในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งมีการเกิดโรคร้ายแรงที่แปลก ๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและน่าประหลาดใจยิ่งนัก
 ความก้าวหน้าทางวิ
ทยาการทางการแพทย์ปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับแน่ชัดว่า สามารถควบคุมโรคติดเชื้อเป็นส่วนใหญ่ได้อย่างชัดเจนยิ่งกว่ายุคไหน ๆ  ไม่ว่าจะเป็นโรคอหิวาต์  ไข้จับสั่น หรือโรคติดเชื้ออีกมากมายหลายชนิด
 แต่ทว่า  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่จัดการกับศัตรูร้ายแรงของโรคต่าง ๆ เป็นสิ่งที่วงการแพทย์ตะวันตกภาคภูมิใจนักภาคภูมิใจหนา  คือยารักษาโรคที่เป็นยาปฏิชีวนะ  แต่ก็ได้ก่อเกิดปัญหาทับซ้อนมีผลข้างเคียงติดตามมาอย่างร้ายแรงและเป็นเรื่องน่าเศร้าสะเทือนใจเช่นเดียวกัน  วิทยาการที่ก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นเพียงใด  ก็ยิ่งเพิ่มความอ่อนแอให้กับสุขภาพของมนุษยชาติเป็นทวีคูณ  เพราะมนุษย์หันไปอาศัยความก้าวหน้าดังกล่าว จนออกกำลังกายไม่เพียงพอ เป็นต้นเหตุทำให้ร่างกายเกิดความอ่อนแอ  วิถีการกินก็เปลี่ยนแปลงเป็นอาหารขยะ  ล้วนเป็นต้นเหตุทำให้ร่างกายเกิดโรคเรื้อรัง เป็นที่ตระหนักดีกันทุกคนอยู่แล้ว
 ดังนั้น  เมื่อคนเราเริ่มตระหนักความร้
ายแรงดังกล่าว  จึงมีส่วนหนึ่งที่หันมาพึ่งวิถีทางการรักษาแบบ “ธรรมชาติบำบัด” ที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างเห็นได้ชัด ความสำคัญในด้านธรรมชาติบำบัด ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่มนุษยชาติต้องการมากที่สุดและสำคัญที่สุดเท่านั้น แต่ได้กลายเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานในการบำบัดรักษาโรคดีที่สุดอีกด้วย
 วิทยาการสมัยใหม่ได้ผ่านห้
วงเวลาแห่งการแบ่งแยกซอยรายละเอียดที่ชัดเจน  ก้าวสู่ขั้นของการวิจัยทดลอง  แต่กระนั้นก็ได้เกิดความแตกต่างที่เป็นช่องโหว่ของวิทยาการขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกัน  ทำให้วิทยาการต่าง ๆ ดูเหมือนเกิดการหลงทิศทางอย่างคาดคิดไม่ถึง
 การแยกแยะรายละเอี
ยดของวงการแพทย์ที่ชัดเจน  โดยแยกออกมาเป็นสาขาต่าง ๆ มากมาย เช่น หู ตา คอ จมูก  อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีแพทย์ เด็ก กระดูก ประสาท  กระทั่งมาถึงด้านสมอง หรือระบบหลอดเลือด เป็นต้น โดยในแต่ละสาขาดังกล่าว ต้องยอมรับว่า เป็นจุดเด่นจุดแข็งในด้านการรักษาของวงการแพทย์   แต่กระนั้นก็ตาม สิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นจุดอ่อนและช่องโหว่ในความก้าวหน้าดังกล่าว ทำให้เกิดการหลงลืมขั้นพื้นฐาน ต้นตอของการรักษาโรค  ไม่ทำการรักษาแบบขั้นพื้นฐานเสียก่อน  ยกตัวอย่างเช่น  คนไข้คนหนึ่งรู้สึกไม่สบาย พอเข้าโรงพยาบาล  จะถูกจับตรวจอย่างละเอียดทันทีทันใด  ถ้าหัวใจมีปัญหา ก็จะฉีดยารักษาโรคหัวใจ  หรืออาจมีปัญหาในด้านฮอร์โมนในระบบหลอดเลือด ก็จะรีบจัดการด้านนี้ทันที เหล่านี้เป็นต้น
 เพื่อต้องการหาอาการของโรคให้
ได้
 เพราะฉะนั้น เป็นที่น่าสังเกตว่า ปัจจุบันนี้ เมื่อเราป่วยเข้าโรงพยาบาล เราจะถูกจับตรวจละเอียดยิบ เข้าห้องโน้นออกห้องนั้น ทำให้คนป่วย (ส่วนใหญ่) เกิดอาการหงุดหงิด เบื่อหน่าย เกิดความกังวลกับค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว และที่สำคัญ เกิดความเครียดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว
 นี่คือกรรมวิธีในการรั
กษาของแพทย์แผนตะวันตก!
 ตรงกันข้าม สำหรับแพทย์แผนตะวันออก  จะใช้วิธีการตรวจเช็คทั่วทั้งร่
างกายเป็นสำคัญก่อน  ตามด้วยการตรวจเช็คต้นต่อของโรค  จากนั้น  ถ้าสภาพร่างกายอ่อนแอ ขาดกำลัง  จะใช้วิธีเสริมสร้างบำรุงพลังลมปราณให้ไหลเวียนได้ทั่วทั้งร่างกาย  และถ้าหากเป็นผู้ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพละพลัง  ก็จะใช้วิธีให้ร่างกายสามารถขับถ่ายสิ่งที่แพทย์แผนตะวันออกตั้งแต่โบราณเรียกว่า “พิษ” ในร่างกายออกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ซึ่งการขับพิษหรือสารพิษในร่างกายนั้น แพทย์แผนตะวันออกถือเป็นวิธีการรักษาอาการป่วยชนิดหนึ่งที่สำคัญ จากวิธีการดังกล่าว จะเสริมด้วยการรักษาในด้านการเจียดยา ตามด้วยการกระตุ้นเส้นลมปราณกับจุดลมปราณ อีกทั้งการปรับระบบหยิน-หยัง ระบบเบญธาตุ เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลให้กับร่างกายทุกสัดส่วน
 แพทย์แผนตะวันตกกับแพทย์
แผนตะวันออก  ต่างก็มีจุดเด่นซึ่งกันและกันที่ชัดเจน  กระนั้น ไม่ว่าจะเป็นเช่นใด สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ  อย่าได้ขาดสิ่งที่เป็นขั้นพื้นฐานเด็ดขาด  มิฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม  เมื่อขาดการเริ่มต้นของขั้นพื้นฐาน  แน่นอน จะกลายเป็นสิ่งอันตรายในที่สุด!
 ณ วันนี้ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางแล้
วว่า สมุนไพรจีนที่ชื่อหลินจือ เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่า มีส่วนในการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ตกทุกข์ได้ยากจากอาการโรคเรื้อรังต่าง ๆ จนสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น อาการป่วยไข้ดีวันดีคืน จนกระทั่งบางคนหายป่วยได้ชนิดแทบไม่น่าเชื่อ
 พูดแบบฟันธงว่า  หลินจือ ที่ถูกยกย่องเป็น “ราชาสมุนไพรจีน” จะกลายเป็น “ตัวช่วย” ที่โดดเด่นที่สุดในยุคแห่
งโลกาภิวัตน์ของผู้ป่วยไข้จากโรคเรื้อรังทั้งหลาย!!!
เห็ดหลินจือจากงานวิจัย สู่การนำไปใช้จริง

ตำนานเห็ดหลินจือ
เห็ดหลินจือโอสถราชา ยาบำรุงตำรับฮ่องเต้
เห็ดหลินจือ 6 ตระกูล หลินจือ 6 สี
เสินหนงเปิ่นเฉ่า กาโนหลินจือ
ข้อมูลการใช้เห็ดหลินจือตามการแพทย์แผนจีน article
สารออกฤทธิ์ทางยาของเห็ดหลินจือพร้อมสรรพคุณ
สารออกฤทธิ์ทางยาของเห็ดหลินจือ article
การศึกษาเรื่องเห็ดหลินจือกับโรค
หลินจือล้างสารพิษไม่ใช่อาการข้างเคียง
เห็ดหลินจือรักษาได้สารพัดโรคจริงเหรอ
หลินจือกับเคสมะเร็งพลโทเฉลิม article
เห็ดหลินจือคืนสุขภาพดีให้กับตัวคุณ โดย ASTV
เห็ดหลินจือกับการขับล้างสารพิษ
หลินจือกับเบาหวาน
มหาวิทยาลัยมหิดล นำหลินจือมาใช้จริง
สาระน่ารู้เกี่ยวกับเห็ดหลินจือกับไต
เห็ดหลินจือกับหญิงมีครรภ์dot
dot
dot

dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน


กาโนไทยแลนด์
กาโนอินเตอร์เนชันแนล


Copyright © 2012 All Rights Reserved

บริษัท กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 50/9   ซอยวิภาวดีรังสิต 38  แขวง : ลาดยาว
เขต :  จตุจักร จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10900
มือถือ :  0817515592
อีเมล : pichai105@gmail.com
เว็บไซต์ : www.ganosmile.com