ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
จำนวน : 0 ชิ้น
ราคา : 0.00บาท
bullet ดูสินค้า
bullet ชำระเงิน
dot

dot


กาโนไทยแลนด์
กาโนอินเตอร์เนชันแนล


เห็ดหลินจือกับการขับล้างสารพิษ

 “ขบวนการการปรับความสมดุล” ในระบบร่างกายของแพทย์แผนจีนนั้น มีองค์ประกอบหลาย ๆ ด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ หยิน-หยัง, เรื่องของเบญจธาตุ และเรื่องของพลังลมปราณ ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งที่ผูกพันกับ “สุขภาพ” ของคนเราที่ชัดเจนมาก

 แต่ก็ต้องยอมรับว่า ความรู้ในด้านนี้ ค่อนข้างจะเข้าใจยาก อีกทั้ง ระบบแต่ละระบบระหว่างแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันนั้น เหมือนที่คนจีนเขาพูดกันเสมอว่า “เป็ดกับไก่คุยกัน” เพราะพูดกันคนละภาษา ย่อมยากที่จะเข้าใจหรือเข้ากันได้เลย
 แต่มีอยู่ระบบหนึ่งที่เป็ดกับไก่พูดภาษาเดียวกันได้ คุยกันรู้เรื่อง!
 แพทย์แผนจีนบอกว่า ระบบการไหลเวียนของโลหิต” แพทย์แผนปัจจุบันเรียกว่า ระบบหลอดเลือด”
 ไม่ว่าจะเป็น “ระบบการไหลเวียนของโลหิต” ของแพทย์แผนจีน หรือ “ระบบหลอดเลือด” ของแพทย์แผนปัจจุบัน ได้กล่าวเหมือนกันอยู่เรื่องหนึ่งเช่นเดียวกัน 
“ถ้าหากคนเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีโภชนาการที่ดี ย่อมมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคุคาม” 
แต่ปรากฏว่า คนเราส่วนใหญ่ มักจะออกกำลังได้ดี แต่ไม่สามารถคุมด้านการโภชนาการให้ดีได้ นี่แหละคือหนึ่งในหลาย ๆ สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคประจำตัว ยิ่งคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลย ก็ยิ่งมีอัตราความเสี่ยงในเรื่องโรคภัยไขเจ็บมากกว่าคนที่ออกกำลังกาย และเป็นที่เห็นได้ชัดว่า อัตราความเสี่ยงของโรคประจำตัวล้วนแล้วแต่เป็นโรคที่เกิดจากระบบเลือดเป็นหลัก  ไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์-อัมพาต เส้นเลือดหัวใจตีบตัน โรคตับ โรคไต เจ็บปวดปลายนิ้วหรือชา และอีกมากมายหลายโรค
หมอจีนกล่าวไว้ว่า เมื่อ “ไตอ่อนแอ” ย่อมทำให้ สารจิง”พร่องจนอ่อนแอ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จนมีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังของระบบการไหลเวียนของโลหิต เช่น โรคความดันสูง อัมพฤกษ์-อัมพาต เส้นเลือดหัวใจตีบ เป็นต้น เป็นเพราะระบบการไหลเวียนของโลหิตไม่มีความสมดุลนั่นเอง
อะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตไม่มีความสมดุล  หมอจีนกล่าวไว้ว่า เพราะ “เลือดเป็นพิษ” 
“ความเป็นพิษ”
 ของหมอจีน หมายถึง “สิ่งแปลกปลอมที่มีเกินจากธรรมชาติ” ไม่ได้หมายความว่า “เป็นพิษ” อย่างที่สามัญสำนึกเราเข้าใจกัน หมอจีนบอกว่า เด็กทารกเพิ่งเกิด จะมีระบบการไหลเวียนของโลหิตบริสุทธิ์ แต่กาลเวลาล่วงผ่านกับการเจริญเติบโต อาหารการกิน สภาพแวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่ เป็นต้น ล้วนเป็นสาเหตุและต้นเหตุแห่งการ “เป็นพิษ” ในระบบการไหลเวียนของโลหิตทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ผู้ที่มีวัยตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ถ้าหากขาดการออกกำลังกายที่ดี ขาดโภชนาการที่ดี ย่อมแน่นอน จะต้องป่วยด้วยโรคระบบการไหลเวียนของโลหิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
สมุนไพรจีน มีมากมายหลายชนิดที่สามารถช่วยปรับความสมดุลของระบบการไหลเวียนของโลหิตก็จริงอยู่ แต่เป็นที่ยอมรับกันว่า หลินจือ เป็นสมุนไพรที่มีจุดเด่นในด้านการบำรุงตับ ไตแล้ว ยังโดดเด่นในด้าน “การล้างพิษ” ในระบบการไหลเวียนของโลหิตอีกด้วย เป็นเรื่องที่พูดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณหลายพันปีมาแล้ว มีการบันทึกในเรื่องนี้อย่างชัดเจนใน “เสินโหนงเปิ๋นเฉ่าจิง” (คัมภีร์สมุนไพรของเทพเจ้าแห่งการเกษตร) เมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้ว ตลอดจนมีการบันทึกเรื่องนี้ในตำราสมุนไพรจีนโบราณต่อ ๆ มาอีกหลายต่อหลายเล่ม
เมื่อหลินจือทำการขับพิษในระบบการไหลเวียนของโลหิต ทำการปรับสภาพเลือดให้มีคุณภาพ จนเกิดความสมดุลได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โรคที่เกี่ยวกับระบบการไหลเวียนของโลหิตก็จะค่อย ๆ ดีขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งผู้ป่วยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นเรื่อย ๆ เช่นเดียวกัน และบางคนบางท่าน โรคประจำตัวบางอย่างก็จะมีโอกาสหายได้แทบไม่อยากเชื่อ หรือบางคนอาจเกิดความรู้สึกน่าทึ่ง พิศวงงงงวยกันก็มี
“ความเป็นพิษ” ในระบบการไหลเวียนของโลหิตที่หมอจีนกล่าวถึง ก็คือ สิ่งแปลกปลอมมากมายที่เข้าไปสู่ระบบการไหลเวียนของโลหิต โดยแพทย์แผนปัจจุบันที่เรารู้กันดีอยู่แล้วก็คือคอเลสเตอรอล ไขมันเกาะผนังหลอดเลือด การจับตัวเป็นลิ่มเลือดของเกร็ดเลือดมากเกินความจำเป็น ความหนืดของเลือด เหล่านี้เป็นต้น
โดยหลินจือจะมีสารที่ออกฤทธิ์ทางยาที่ช่วยในการขับพิษดังที่หมอจีนกล่าวถึงก็คือ สารออร์แกนิกเจอร์แมเนี่ยม ที่ช่วยในการดึงออกซิเจนเข้าสู่เส้นเลือดเพิ่มขึ้นอีก 1.5 เท่า เป็นที่รู้ดีอยู่แล้วว่า ออกซิเจนเป็นตัวฆ่าเชื้อ เป็นตัวละลายไขมันที่เกาะผนังหลอดเลือด ซึ่งก็เท่ากับเป็นการขยายหลอดเลือดโดยปริยาย ปรับกระแสไฟฟ้าให้เกิดความสมดุล ลดความหนืดของเลือด กลุ่มสารโพลีแซคคาไรด์ เป็นกลุ่มสารที่สามารถปรับระดับน้ำตาลในเลือด บำรุงตับอ่อน  สารอะดิโนซิน ลดไขมันในเส้นเลือด สร้างความแข็งแรงให้กับเยื่อเซลล์ของเม็ดเลือดแดง ปรับค่าความเป็นกรดด่างของเลือดให้สมดุล ลดการจับตัวเป็นลิ่มเลือดของเกร็ดเลือด ตลอดจนสารอื่น ๆ อีกมากมายที่ช่วยปรับความสมดุลให้กับหลอดเลือด
ดังนั้น ขบวนการการปรับความสมดุลภายในร่างกายจากหลินจือนั้น หมอจีนบอกว่า แท้จริงก็คือเข้าไปปรับสภาพของระบบต่าง ๆ ในร่างกายของคนเรา อันได้แก่ ิิหยิน-หยัง, เบญจธาตุ และพลังลมปราณ หรือพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ หลินจือเข้าไปแก้ไขปรับปรุงฟื้นฟูต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนั่นเอง!!
เห็ดหลินจือจากงานวิจัย สู่การนำไปใช้จริง

ตำนานเห็ดหลินจือ
เห็ดหลินจือโอสถราชา ยาบำรุงตำรับฮ่องเต้
เห็ดหลินจือ 6 ตระกูล หลินจือ 6 สี
เสินหนงเปิ่นเฉ่า กาโนหลินจือ
ข้อมูลการใช้เห็ดหลินจือตามการแพทย์แผนจีน article
สารออกฤทธิ์ทางยาของเห็ดหลินจือพร้อมสรรพคุณ
สารออกฤทธิ์ทางยาของเห็ดหลินจือ article
การศึกษาเรื่องเห็ดหลินจือกับโรค
หลินจือล้างสารพิษไม่ใช่อาการข้างเคียง
เห็ดหลินจือรักษาได้สารพัดโรคจริงเหรอ
หลินจือกับเคสมะเร็งพลโทเฉลิม article
เห็ดหลินจือคืนสุขภาพดีให้กับตัวคุณ โดย ASTV
หลินจือกับเบาหวาน
มหาวิทยาลัยมหิดล นำหลินจือมาใช้จริง
เห็ดหลินจือกับแพทย์แผนปัจจุบัน
สาระน่ารู้เกี่ยวกับเห็ดหลินจือกับไต
เห็ดหลินจือกับหญิงมีครรภ์Copyright © 2012 All Rights Reserved

บริษัท กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 50/9   ซอยวิภาวดีรังสิต 38  แขวง : ลาดยาว
เขต :  จตุจักร จังหวัด :กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์ : 10900
มือถือ :  0629462392
อีเมล : kimgano@gmail.com
เว็บไซต์ : www.ganosmile.com